Aktuelt

AULA: Vi formidler stuernes hverdag, leders månedlige nyhedsbrev, registrering af børn, ferieanmodning m.m. samt dialog med forældre via den elektroniske platform AULA.

MADORDNING: Børnehuset Spiretoppen har haft madordning siden 1. juli 2019.

Hvert andet år skal forældrebestyrelsen beslutte om hvorvidt madordningen skal fortsætte. Både personalet, leder og bestyrelsen ønsker at fortsætte madordningen som vi kender den i dag med fokus på både genkendeligt og eksperimenterende måltider.

Spiretoppen fortsætter således madordningen.

Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad til vuggestuen, frokost og eftermiddagsmad. På Instagram kan I følge med i hvad jeres børn bliver præsenteret for og spiser i løbet af dagen.

Vi har stadig fokus på at skabe inspirerende og spændende læringsrum i hele huset. Alle 3 stuer og fællesrum fik i 2019 nye borde, opsat skab på den store væg i fællesrummet som indeholder kopper, kander, dybe og flade tallerkener, knive, gafler, skeer m.m. som understøtter børnenes selvhjulpenhed, når de er med til at sætte servicen på vognene for at kunne dække bord og rydde af efter måltidet.

Vi samarbejder med Meyers Madhus, og deltager løbende i forskellige udviklingsforløb. Vi har bl.a. deltaget i et 18 måneders udviklingsforløb med Meyers Madhus som rådgiver, og har i fællesskab –  det pædagogiske personale, køkkenansvarlig og leder – med inspiration fra Meyers Madhus, udarbejdet mad- og måltidspolitikken for Børnehuset Spiretoppen som I kan læse her på hjemmesiden.