Aktuelt

Stort velkommen til Malinnie som har første arbejdsdag den 4.1.2021 hos os i vores køkken. Malinnie vikarierer for Maria som er gået på barsel den 23.12.2020. Malinnie er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed og har desuden erfaring indenfor området.

Børnehuset Spiretoppen har haft madordning siden 1. juli 2019.

Hvert andet år skal forældrebestyrelsen beslutte om hvorvidt madordningen skal fortsætte. Både personalet, leder og bestyrelsen ønsker at fortsætte madordningen som vi kender den i dag med fokus på både genkendeligt og eksperimenterende måltider.

Spiretoppen fortsætter således madordningen fra 1. juli 2021 til og med 1. juli 2023.

Vi tilbyder morgenmad, formiddagsmad til vuggestuen, frokost og eftermiddagsmad. På Instagram og KbhBarn kan I følge med i hvad jeres børn bliver præsenteret for og spiser i løbet af dagen.

Vi har stadig fokus på at skabe inspirerende og spændende læringsrum i hele huset. Alle 3 stuer og fællesrum fik i 2019 nye borde, opsat skab på den store væg i fællesrummet som indeholder kopper, kander, dybe og flade tallerkener, knive, gafler, skeer m.m. som understøtter børnenes selvhjulpenhed, når de er med til at sætte servicen på vognene for at kunne dække bord og rydde af efter måltidet.

Vi har deltaget i et 18 måneders udviklingsforløb med Meyers Madhus som rådgiver, og har i fællesskab –  det pædagogiske personale, køkkenansvarlig og leder – med inspiration fra Meyers Madhus, udarbejdet mad- og måltidspolitikken for Børnehuset Spiretoppen som I kan læse her på hjemmesiden.

Vi og vores børn bager jævnligt og deltager når muligt på madkurser hvor vi får besøg af Madliv København. I december 2020 har vi lavet julekage og te.