Kalender:

Planlagte aktiviteter 2022:

Mandag 3. januar, kl. 10,.00, Nytårssamling.
Mandag 28. februar, Fastelavn.
Fredag 8. april, Påskeleg og påskefrokost.
April – “Hold Vanløse Ren”.                                                                              Torsdag 28. april, kl. 17.00-19.30, Fest for Spireklubben.

Maj – Brandøvelse
Fredag 6. maj, Plantedag for børn og medarbejdere
Torsdag 23. juni, Sankt Hans Sjov
Onsdag 17. august, Fotograf
Fredag 19. august, Sommerfest for børn og medarbejdere                Onsdag 24. august, Frb.Have og rotur for bh.ml.grp.

Onsdag 31. august, Spireklub starter.

Onsdag 7. sep. Bondegårdstur for Spireklubben.                              Tirsdag 13. sep. Grøndalsparktur for bh.lillegrp.
Fredag 16. sep. Bedsteforældre og hygge.  Åbent hus.                                  Torsdag 29. sep.  Forældre og hygge hos Grønærter. Åbent hus.              Oktober – Brandøvelse                                                                                      Onsdag 5. okt. Forældre og hygge hos Gulerødder. Åbent hus.                Torsdag 13. okt. Forældre og hygge hos Radiser. Åbent hus.
Fredag 18. nov., Pædagogisk Dag – Vi har lukket
Onsdag 30. nov. Spireklubben henter juletræ.
Tirsdag 13. dec. Lucia og julefest.
Fredag 16. dec. Juleafslutning for børn og medarbejdere.

Planlagte mødeaktiviteter 2022:

Bestyrelsesmøder er åbne for alle forældre.
Tidspunktet er kl. 17.00 -20.00 på nær forældremødet som starter kl. 17.30.

Punkter, der ønskes på dagsorden, skal være formanden
Pernille Ollendorff Hede eller leder Mette Wilhardt i hænde senest 14 dage før mødet.

Onsdag 12. januar Personalemøde
Mandag 24. januar Bestyrelsesmøde
Torsdag 10. februar Personalemøde
Mandag 21. marts Personalemøde
Mandag 28. marts Bestyrelsesmøde
Tirsdag 26. april Personalemøde
Onsdag 18. maj Personalemøde
Mandag 30. maj Bestyrelsesmøde
Torsdag 16. juni Personalemøde
Mandag 8. august Personalemøde
Mandag 29. august Evt. Bestyrelsesmøde
Tirsdag 6. september Personalemøde
Mandag 19. september Bestyrelsesmøde
Onsdag 5. oktober Personalemøde
Onsdag 26. oktober Forældremøde 17.30
Torsdag 3. november Personalemøde
 Mandag  21. november Bestyrelsesmøde

Spiretoppen har følgende lukkedage i 2022:                                                    Obligatoriske lukkedage: 5. juni og 24. december.

Øvrige lukkedage: 13. april, 27. maj, 18. nov., 27., 28., 29., 30. december.

Der kan ved henvendelse til lederen senest 1 måned før lukkedag findes pasning i anden institution i Københavns Kommune .

Sampasning (nødåbent) er placeret i  ugerne 28, 29 og 30 – de 3 sidste uger af juli 2022.  I 2021 havde alle Spiretoppens børn sommerferie i ovenstående 3 uger.

Vi samler pasningen af netværkets børn på én matrikel. De øvrige institutioner i netværket er: Riiset, Bellahøj Børnehave, Parkhøj Børnehave.

Det er et politisk flertal bag budgetaftalen der har besluttet at reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene på færre matrikler i de uger af ferieperioderne, hvor der er færrest børn i institutionerne.