Kalender:

Planlagte aktiviteter, møder samt lukkedage for 2024 kan ses på AULA.

Der kan ved henvendelse til lederen senest 1 måned før lukkedag findes pasning i anden institution i Københavns Kommune .

Sampasning/feriepasning  er placeret i  ugerne 28, 29 og 30 – de 3 sidste uger af juli 2024.  

Vi samler pasningen af netværkets børn på én matrikel. De øvrige institutioner i netværket er: Riiset, Bellahøj Børnehave, Parkhøj Børnehave.

Det er et politisk flertal bag budgetaftalen der har besluttet at reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene på færre matrikler i de uger af ferieperioderne, hvor der er færrest børn i institutionerne.