Kalender:

Planlagte aktiviteter 2019:

Mandag 2. januar Nytårssamling kl. 10
Fredag 1. marts Fastelavn
Mandag 11.-15. marts Fællesprojekt
Tirsdag 9. april Påskeleg, påskefrokost/smør-selv
Fredag 12. april Fest for Spireklubben kl. 16-18.30                                        April “Hold Vanløse Ren”-  ugen

Fredag 3. maj Forældrearbejde (og 3 medarb.rep + Mette)
Maj Brandøvelse – ugen                                                                                                 Fredag 24. maj Bedsteforældredag kl. 13.30-15.30
Fredag 21. juni Sankt Hans Sjov
Fredag 16. august Sommerfest kl. 16-19
Fredag 30. august Bondegårdstur kl.9.30-14
Mandag 2. september Fotograf – Linus
Tirsdag 1.-4. oktober Brandøvelse
Mandag 14.-18. oktober “Bag for en Sag” – ugen
Mandag 4.-8. november Fællesprojekt – juleværksteder
Fredag 22. november Pædagogisk Dag kl. 9-16 – LUKKEDAG
Tirsdag 26. november Spireklubben på juletur
Fredag 13. december Lucia – julefest m. forældre kl.14-15.30
Mandag 23. december Julefest og risengrød

Planlagte mødeaktiviteter 2019:

Bestyrelsesmøder er åbne for alle forældre.
Tidspunktet er kl. 17.00 -20.00 på nær forældremødet som starter kl. 17.30-20.00.

Punkter, der ønskes på dagsorden, skal være formanden
Pernille Ollendorff Hede eller leder Mette Wilhardt i hænde senest 14 dage før mødet.

Mandag 7. januar Personalemøde
Tirsdag 22. januar Bestyrelsesmøde
Tirsdag 5. februar Personalemøde
Onsdag 6. marts Personalemøde
Mandag 25. marts Bestyrelsesmøde
Torsdag 4. april Personalemøde
Mandag 13. maj Personalemøde
Mandag 3. juni Bestyrelsesmøde
Tirsdag 11. juni Personalemøde
Tirsdag 20. august Evt. Bestyrelsesmøde
Onsdag 4. september Personalemøde
Mandag 23. september Bestyrelsesmøde
Torsdag 3. oktober Personalemøde
Torsdag 24. oktober Forældremøde 17.30-20.00
Onsdag 6. november Bestyrelsesmøde
Mandag 11. november Personalemøde
 Tirsdag 10. december Personalemøde

Børnehuset har følgende lukkedage i 2019:

Obligatoriske lukkedage: 5. juni og 24. december.

Øvrige lukkedage: 15., 16., 17. april, 31. maj, 27., 30. og 31. december.

Der kan ved henvendelse til lederen senest 1 måned før lukkedag findes pasning i anden institution i Københavns Kommune .