Kalender:

Planlagte aktiviteter 2020:

Mandag 2. januar, kl. 10, Nytårssamling
Fredag 21. februar, Fastelavn
Fredag 3. april, Påskeleg og påskefrokost
April “Hold Vanløse Ren”-  ugen                                                                          Fredag 24. april, kl. 16-18.30, Fest for Spireklubben

Maj, Brandøvelse                                                                                                                   Fredag 15. maj, kl. 16-19.30 Forældrearbejde                                              (med 3 medarb.rep. + Mette)
Fredag 29. maj, kl. 13.30-15.30, Bedsteforældre plantedag
Tirsdag 23. juni, Sankt Hans Sjov
Fredag 14. august, kl. 16-19, Sommerfest
Fredag 28. august, kl. 9.30-14.30, Bondegårdstur Kastanjevang

Torsdag 10. september, Fotograf
Oktober, Brandøvelse
Fredag 20. november, Pædagogisk Dag kl. 9-16 – Vi har lukket
November, Spireklubben på juletur
Fredag 11. december, kl. 14-15.30, Lucia – julefest m. forældre
Fredag 18. december, Julefest og risengrød

Planlagte mødeaktiviteter 2020:

Bestyrelsesmøder er åbne for alle forældre.
Tidspunktet er kl. 17.00 -20.00 på nær forældremødet som starter kl. 17.30-20.00.

Punkter, der ønskes på dagsorden, skal være formanden
Pernille Ollendorff Hede eller leder Mette Wilhardt i hænde senest 14 dage før mødet.

Mandag 6. januar Personalemøde/Førstehjælpskursus
Torsdag 23. januar Bestyrelsesmøde
Tirsdag 4. februar Personalemøde
Onsdag 4. marts Personalemøde
Torsdag 26. marts Bestyrelsesmøde
Torsdag 2. april Personalemøde
Mandag 11. maj Personalemøde
Torsdag 4. juni Bestyrelsesmøde
Tirsdag 16. juni Personalemøde
Torsdag 27. august Evt. Bestyrelsesmøde
Onsdag 5. august Personalemøde
Torsdag 24. september Bestyrelsesmøde
Torsdag 3. september Personalemøde
Torsdag 22. oktober Forældremøde 17.30-20.00
Torsdag 26. november Bestyrelsesmøde
Mandag 5. oktober Personalemøde
 Tirsdag 10. november Personalemøde

Børnehuset har følgende lukkedage i 2020:                                                      Obligatoriske lukkedage: 5. juni og 24. december.

Øvrige lukkedage: 6., 7., 8. april, 28., 29., 30., 31 december.

Der kan ved henvendelse til lederen senest 1 måned før lukkedag findes pasning i anden institution i Københavns Kommune .

Sampasning (nødåbent) i uge 29, 30, 31- 2020.                                            Vi samler pasningen af netværkets børn på én matrikel. (Vides endnu ikke hvilken). De øvrige institutioner i netværket vil holde lukket.

Det er et politisk flertal bag budgetaftalen der har besluttet at reducere udgifterne til dagtilbudsområdet ved at samle børnene på færre matrikler i de uger af ferieperioderne, hvor der er færrest børn i institutionerne.