Kalender:

Planlagte aktiviteter 2017:

Mandag 2. januar Nytårssamling kl. 10
Fredag 24. februar Fastelavn kl. 9.30
Tirsdag 14. marts – 24. marts Fælles projekt
Fredag 7. april Påskeleg
Fredag 21. april Fest for Spireklubben
Fredag 28. april Forældrearbejde (og 3 medarbejdere) kl. 16 – 19.30
Fredag 19. maj Bedsteforældredag kl. 13.30
Fredag 16. juni Indianer-solskinstur
Fredag 23. juni Sankt Hans Sjov kl. 9.30
Fredag 18. august Sommer-fødselsdag 21 år kl. 16-20
Onsdag 30. august Bondegårdstur
september National syng sammen dag
Fredag 22. september Fotograf – Linus
september Nyt projekt
Fredag 13. oktober Dansefest kl. 9.30
Mandag 23. oktober Skoleforældre 2018 kl. 16-17
Fredag 24. november Pædagogisk Dag kl.9-16 – LUKKEDAG
Onsdag 29. november Spireklubben på juletur
Torsdag 7. december Lucia – gløgg m. forældre kl.15-16.30
december Børnejulegudstjeneste kl.9.30
Onsdag 20. december Julefest og risengrød kl.10

Planlagte mødeaktiviteter 2017:

Bestyrelsesmøder er åbne for alle forældre.
Tidspunktet er kl. 17.00 -20.00

Punkter, der ønskes på dagsorden, skal være formanden
Stine Elmholt i hænde senest 14 dage før mødet.

Mandag 18. januar Pædagogmøde
Tirsdag 24. januar Bestyrelsesmøde
Torsdag 16. februar Personalemøde
Tirsdag 7. marts Bestyrelsesmøde
Mandag 13. marts Personalemøde
Tirsdag 25. april Personalemøde
Onsdag 17. maj Pædagogmøde
Torsdag 8. juni Personalemøde
Tirsdag 13. juni Bestyrelsesmøde
Onsdag 2. august Personalemøde
Tirsdag 8. august Evt. Bestyrelsesmøde
Tirsdag 7. september Pædagogmøde
Tirsdag 12. september Bestyrelsesmøde
Mandag 9. oktober Personalemøde
Torsdag 26. oktober Forældremøde 19.00-21.30
Onsdag 1. november Pædagogmøde
Tirsdag  7. november Bestyrelsesmøde

Børnehuset har følgende lukkedage i 2017:

Mandag den 1. maj.

Fredag den 26. maj – Dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Fredag den 24. november– Pædagogisk dag for personalet.

Onsdag den 27.  december.

Torsdag den 28. december.

Fredag den 29. december.

Der kan ved henvendelse til lederen senest 1 måned før lukkedag findes pasning i anden institution i Københavns kommune .