Bestyrelsen 2021/2022

Formand: Pernille Ollendorff Hede (Emilie/Grønært, Clara/Grønært).

Næstformand: Kristine Hansen (Eskild/Grønært, Folmer/Radise).

Medlemmer: Eva Kragholm Edwardsen (Nora/Gulerod), Lea Ravn Loftager (Nord/Gulerod), Tina Kristensen (Agnes/Gulerod).

Suppleanter: Berit Kastberg Olesen (Theodor/Gulerod), Steffen Vedel Nielsen (Frigga/Radise).

Institutionsbestyrelsen vælges på et forældremøde i slutningen af oktober, og består udelukkende af forældre til børn i den selvejende institution Børnehuset Spiretoppen. Institutionsbestyrelsen fungerer som arbejdsgiver og overordnet ansvarlig for Børnehuset Spiretoppens drift såvel økonomisk som pædagogisk, men al daglig drift og ansvar for hverdagen er lagt ud til lederen og personalet. Institutionsbestyrelsen  repræsenterer forældregruppen og indgår som tryghedsskabende bindeled mellem forældre og Spiretoppen. Hvis det er aktuelt nedsætter bestyrelsen i samarbejde med leder arbejdsgrupper som varetager forskellige opgaver i Spiretoppen.