Bestyrelsen

Formand: Pernille Ollendorff Hede.

Næstformand: Karen Kramhøft.

Medlemmer: Jakob Kristensen, Bjarke Bak Pjetursson, Maria Dam Jensen.

Suppleanter: Sabine Elm Klinker, Nina Mazanti Jensen.

Institutionsbestyrelsen vælges på et forældremøde og består udelukkende af forældre til børn i den selvejende institution Børnehuset Spiretoppen. Institutionsbestyrelsen fungerer som arbejdsgiver og overordnet ansvarlig for Børnehuset Spiretoppens drift såvel økonomisk som pædagogisk, men al daglig drift og ansvar for hverdagen er lagt ud til lederen og personalet. Der er i institutionsbestyrelsen nedsat udvalg som varetager forskellige opgaver i Børnehuset Spiretoppen.