Bestyrelsen

bestyr

Formand: Stine Elmholt.

Næstformand: Anne Møller.

Medlemmer:
Trine Munch Agerskov, Jakob Acera Villerup,
Karen Kramhøft,

IMG_0821

Suppleanter:
Pernille Hede, Pernille Brandt, Linus Malmquist

Institutionsbestyrelsen vælges på et forældremøde og består udelukkende af forældre til børn i den selvejende institution Børnehuset Spiretoppen.
Institutionsbestyrelsen fungerer som arbejdsgiver og overordnet ansvarlig for Børnehusets drift såvel økonomisk som pædagogisk, men al daglig drift og ansvar for hverdagen er lagt ud til ledelsen og personalet.
Der er i institutionsbestyrelsen nedsat udvalg som varetager forskellige opgaver i Børnehuset.