Bestyrelsen

Formand: Pernille Ollendorff Hede.

Næstformand: Bjarke Bak Pjetursson.

Medlemmer: Berit Kastberg Olesen, Lea Ravn Loftager.

Suppleanter: –

Institutionsbestyrelsen vælges på et forældremøde og består udelukkende af forældre til børn i den selvejende institution Børnehuset Spiretoppen. Institutionsbestyrelsen fungerer som arbejdsgiver og overordnet ansvarlig for Børnehuset Spiretoppens drift såvel økonomisk som pædagogisk, men al daglig drift og ansvar for hverdagen er lagt ud til lederen og personalet. Der er i institutionsbestyrelsen nedsat udvalg som varetager forskellige opgaver i Børnehuset Spiretoppen.