Velkommen

Børnehuset Spiretoppen

åbnede 1.  august 1996 i et ombygget snedkerværksted.
Da institutionen ikke oprindeligt er bygget til daginstitution, har vi utraditionelle lokaler i flere niveauer. Det skaber ekstra rum og giver mange udfoldelsesmuligheder for børn og personale.

Legepladsen er i forhold til antallet af børn ikke stor, men hvert et hjørne er udnyttet og gennemtænkt, så børnene både kan udfolde sig fysisk og har mulighed for at lege i mindre grupper. Legepladsen til en naturlegeplads, så den er meget grøn og børnevenlig.

Spiretoppen er en selvejende institution med en aktiv institutions-bestyrelse, som i samarbejde med personalet drøfter og træffer beslutninger om spørgsmål, der vedrører økonomi, drift, ansættelsesforhold og pædagogik.

Nøglebegreberne her i Spiretoppen er: Den tætte kontakt, omsorgen og samværet med børnene.
Hverdagen her i Spiretoppen er hyggelig og afslappet, med mulighed for kreativ udfoldelser, hvor det enkelte barn både individuelt og i samspil med gruppen får stimuleret sine almene behov og udvikling.

Her i Spiretoppen har børnene mulighed for at udvikle sig emotionelt, socialt, intellektuelt, motorisk og sprogligt, hvor personalet tilbyder dem optimale vilkår for at lege og bruge deres fantasi.
Vores pædagogiske mål, holdninger og indhold i hverdagen kan læses i institutionens Læreplan eller uddybes ved samtale med personalet.

I Spiretoppen lægger vi vægt på, at her er en hyggelig og positiv atmosfære , hvor alle børn og voksne kender hinanden, og hvor børn og forældre føler sig velkomne.

Det er altid muligt efter forudgående telefonisk aftale at komme på besøg her i Spiretoppen.