Velkommen

Børnehuset Spiretoppen

åbnede 1.  august 1996 i et ombygget snedkerværksted.
Da institutionen ikke oprindeligt er bygget til daginstitution, har vi utraditionelle lokaler i flere niveauer. Det skaber ekstra rum og giver mange udfoldelsesmuligheder for børn og personale.

Legepladsen er i forhold til antallet af børn ikke stor, men hvert et hjørne er udnyttet og gennemtænkt, så børnene både kan udfolde sig fysisk og har mulighed for at lege i mindre grupper. Vores legeplads fremtræder som en naturlegeplads, der er grøn og børne-venlig.

Børnehuset Spiretoppen er en selvejende institution med en institutionsbestyrelse, som i samarbejde med lederen drøfter og træffer beslutninger om spørgsmål, der vedrører økonomi, drift, ansættelsesforhold og pædagogik.

Nøglebegreberne her i Børnehuset Spiretoppen er: Nærvær, omsorg og samværet med børnene.
Hverdagen i Børnehuset Spiretoppen er tryg med mulighed for kreative og fysiske udfoldelser, hvor det enkelte barn både individuelt og i samspil med gruppen får stimuleret sine almene behov og udvikling.

I Børnehuset Spiretoppen har børnene mulighed for at udvikle sig emotionelt, socialt, intellektuelt, motorisk og sprogligt, hvor personalet tilbyder dem optimale vilkår for at lege og bruge deres fantasi.
Vores pædagogiske mål, holdninger og indhold i hverdagen kan læses i institutionens Pædagogiske Læreplan og uddybes ved samtale med personalet og lederen.

I Børnehuset Spiretoppen lægger vi vægt på, at her er en hyggelig og positiv atmosfære , hvor alle børn og voksne kender hinanden, og hvor børn og forældre føler sig velkomne.

Det er altid muligt efter forudgående telefonisk aftale at komme på besøg her i Børnehuset Spiretoppen.

Du kan læse vores velkomstfolder her: Velkomstfolder