Pædagogisk Læreplan

 

Børnehuset Spiretoppen Styrket pædagogisk læreplan 2019-2020 (klik for at åbne læreplanen)

 •  Vi arbejder fortsat med afsæt i ovenstående læreplan. alt imens vi har fokus på at skabe endnu stærkere læringsmiljøer, som giver gode muligheder for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Vi tager udgangspunkt i et bredt læringssyn og et fokus på legen som et grundlæggende element i alle dagens situationer fra børns leg og rutinesituationer til vokseninitierede aktiviteter.
 • Den styrkede pædagogiske læreplan har til hensigt at styrke kvaliteten i alle danske dagtilbud. Læreplanen er tænkt som et fælles arbejdsgrundlag for planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis samt samarbejdet med forældrene.
 • Vi arbejder med og bruger blandt andet de seks læreplanstema bøger fra “Læreplansserien” som inspiration og samtalepunkt i vores fælles pædagogiske dialoger omkring skabelsen af det gode børneliv i daginstitutionen.
 • De seks temaer i den styrkede læreplan:
 1. Sprog og kommunikation
 2. Krop, sanser og bevægelse
 3. Kultur, æstetik og fællesskab
 4. Alsidig personlig udvikling
 5. Natur, udeliv og science
 6. Social udvikling
 • Som et vigtigt element til den løbende udvikling af vores faglighed bruger vi ligeledes “Den styrkede pædagogiske læreplan”, en grundbog til dagtilbudspædagogik af Torben Næsby og Trine Holst Mortensen (red.).

 • Faglige fyrtårn:

I løbet af marts og april 2020 vil 1 pædagog og leder være under uddannelse med henblik på at udvikle læringsmiljøet ved hjælp af blandt andet meningsfuld dokumentation og evaluering.  “Faglige fyrtårn” er faglige ressourcepersoner og forandringsagenter som skal kunne spotte, omsætte og facilitere relevante “forstyrrelser” , der stiller krav til forandringer af praksis, således at der skabes pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, og stærke faglige fællesskaber.