Pædagogisk Læreplan

 

Børnehuset Spiretoppen Styrket pædagogisk læreplan 2019-2020 (klik for at åbne læreplanen)

 •  Vi arbejder fortsat med afsæt i ovenstående læreplan, alt imens vi har fokus på at skabe endnu stærkere læringsmiljøer, som giver gode muligheder for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Vi tager udgangspunkt i et bredt læringssyn og et fokus på legen som et grundlæggende element i alle dagens situationer fra børns leg og rutinesituationer til vokseninitierede aktiviteter.
 • Den styrkede pædagogiske læreplan har til hensigt at styrke kvaliteten i alle danske dagtilbud. Læreplanen er tænkt som et fælles arbejdsgrundlag for planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis samt samarbejdet med forældrene.
 • Vi arbejder med og bruger blandt andet de seks læreplanstema bøger fra “Læreplansserien” som inspiration og samtalepunkt i vores fælles pædagogiske dialoger omkring skabelsen af det gode børneliv i daginstitutionen.
 • De seks temaer i den styrkede læreplan:
 1. Sprog og kommunikation
 2. Krop, sanser og bevægelse
 3. Kultur, æstetik og fællesskab
 4. Alsidig personlig udvikling
 5. Natur, udeliv og science
 6. Social udvikling
 • Som et vigtigt element til den løbende udvikling af vores faglighed bruger vi ligeledes “Den styrkede pædagogiske læreplan”, en grundbog til dagtilbudspædagogik af Torben Næsby og Trine Holst Mortensen (red.).

 • Faglige fyrtårn:

Vi har 1 pædagog og leder som i løbet af 2020 har afsluttet “Faglige fyrtårn” uddannelsen med henblik på at udvikle læringsmiljøet ved hjælp af blandt andet meningsfuld dokumentation og evaluering.  “Faglige fyrtårn” er faglige ressource-personer og forandringsagenter som skal kunne spotte, omsætte og facilitere relevante “forstyrrelser” , der stiller krav til forandringer af praksis, således at der skabes pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, og stærke faglige fællesskaber.