Fællesrummet

felles1
Børnene har tilhørsforhold til deres faste stue. Fællesrummet, der ligger centralt, er flittigt benyttet af alle børn.
Her har børnene mulighed for at lege i mindre grupper, hoppe rundt i puder eller læse roligt i sofaen.
Hver fredag mødes alle små og store til formiddags-samling, hvor vi synger og leger.
Til alle vores fælles-arrangementer er fællesrummet vores samlingssted.
Det er ikke nødvendigvis i fællesrummet vi afvikler arrangementerne, men altid her vi starter.
Fællesrummet har skiftende udsmykning, som børnene har dekoreret.
Fællesrummet er også et gennemgangsrum og samtidig forplads til vores åbne køkken, så det er begrænset hvordan vi kan indrette det,
da der også skal tages hensyn til flugtveje og arbejdsmiljø for køkkenpersonale.
Vi er altid åbne for ideer til ændring af fællesrummets indretning og har også prøvet forskellige muligheder.