Fællesrummet

Børnene har tilhørsforhold til deres faste stue.
Fællesrummet, der ligger centralt, er flittigt benyttet af alle børn.
Her har børnene mulighed for at lege i mindre grupper.
Hver fredag formiddag mødes alle små og store til samling, hvor vi synger og leger. Stuerne skiftes til at stå for samlingen.
Til alle vores fælles arrangementer er fællesrummet vores samlingssted.
Det er ikke nødvendigvis i fællesrummet vi afvikler arrangementerne, men altid her vi starter.
Fællesrummet er også et gennemgangsrum og samtidig forplads til vores åbne køkken, hvor vi med fordel involverer børnene i forskellige aktiviteter og gøremål. Børnene hjælper for eksempel med at handle madvarer ind, hvorefter de er med til at skrælle og hakke grønsager, og ser med på sidelinjen når vores køkkenansvarlige tilbereder pålæg eller boller som de efterfølgende kan se og smage til eftermiddagsmaden.
Fællesrummet bliver ligeledes brugt til at lave kreative samt grovmotoriske aktiviteter.