Ledelsen

Mette Wilhardt

Lederen har det overordnede ansvar for den daglige drift og økonomiske virke.

Her i Børnehuset Spiretoppen kommer Mette meget rundt i huset, så hun kender alle børn og forældre.
Lederen er garant og inspirator for den pædagogiske udvikling ud fra givne rammer som lovgrundlag, økonomi, pædagogiske målsætninger og institutionens læreplan, som er udviklet af personalegruppen og leder i fællesskab.
Kerneopgaven vil altid være at sikre opfyldelse af de pædagogiske mål for det enkelte barn og hele børnegruppen,
Det sker ved at igangsætte og udvikle fælles pædagogiske målsætninger samt sikre at personalet får mulighed for faglig og personlig udvikling.